Οδηγός για την ανάπτυξη καθαρών τεχνολογιών και μέτρων στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Ελλάδος

H ZEB πραγματοποίησε με επιτυχία τον οδηγό για την ανάπτυξη καθαρών τεχνολογιών και μέτρων στις αθλητικές_εγκαταστάσεις στην Ελλάδα στα πλαίσια του έργου που είχε αναλάβει από τη Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Το έργο ολοκληρώθηκε με παρουσίαση του περιεχομένου του οδηγού σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα 4 ημερών σε στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού το…