Θέσεις εργασίας

Η ΖΕΒ ZERO ENERGY BUILDING στα πλαίσια της ανάπτυξης της ζητεί:

Μηχανικό Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης / Εnergy Efficiency Consultant

Κωδικός: EEC 2

Η εταιρία:

Η εταιρία δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά στο χώρο της ενεργειακών υπηρεσιών παρέχοντας υπηρεσίες διαχείρισης ενέργειας και συμβολαίων ESCO με έμφαση στην ποιότητα εξυπηρέτησης πελατών.

Αρμοδιότητες:

 • Παροχή τεχνικής συμβουλευτικής υποστήριξης στον πελάτη σε θέματα διαχείρισης της ενέργειας και σχεδιασμού ενεργειακής απόδοσης.
 • Αξιολόγηση της χρήσης ενέργειας και σχεδιασμός ενεργειακών προγραμμάτων που αυξάνουν την αποδοτικότητα και μειώνουν το κόστος που σχετίζεται με την ενέργεια
 • Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού (HVAC) , φωτισμού & νερού.
 • Ανάλυση δεδομένων και μοντελοποίηση ενεργειακού προφίλ κτηρίων
 • Τεχνική υποστήριξη σε θέματα περιβαλλοντικών πιστοποιήσεων
 • Προώθηση συμβουλευτικών υπηρεσιών σε μεγάλους πελάτες

Υποχρεωτικά Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ. Κατεύθυνση Μηχανικού
 • Άριστη Γνώση Αγγλικών
 • Άριστη Γνώση Χειρισμού Η/Υ (Ms Office/Σχεδιαστικών εφαρμογών)
 • Καλή γνώση σε διεθνείς κανονισμούς (ASHRAE, EN Standards για ενεργειακό σχεδιασμό, ανθρακικό αποτύπωμα κλπ)
 • Γνώση περιβαλλοντικών πιστοποιήσεων (LEED,WELL,BREEAM)
 • Καλή γνώση νομοθεσίας κτιρίων
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε ενεργειακά συστήματα
 • Γνώση EnergyPlus και DesignBuilder
 • Άριστη γνώση ΚΕΝΑΚ και λογισμικών που το υποστηρίζουν.
 • Καλή γνώση θερμογραφίας
 • Κάτοχος πιστοποίησης (LEED/ BREΕAM )
 • Ενεργειακός Ελεγκτής Γ τάξης

Το προφίλ:

 • Δυναμική παρουσία, ανάληψη πρωτοβουλιών, άριστη ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, εξωστρεφή και επικοινωνιακή προσωπικότητα
 • Δημιουργική σκέψη, αναλυτική και συνθετική ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Υψηλή ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης εργασιών
 • Αυστηρή τήρηση προθεσμιών & χρονοδιαγραμμάτων
 • Ομαδικό πνεύμα και διάθεση συνεργασίας
 • Διάθεση συνεχούς ανάπτυξης και ενημέρωσης για τις εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας

Προσφέρουμε:

 • Αμοιβή /Bonus
 • Εκπαίδευση
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Ευχάριστο περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό με τον κωδικό EEC2

Η Ζeb Zero Energy Building στο πλαίσιο της ανάπτυξής της ζητεί

Ενεργειακό Διαχειριστή / Εnergy Manager

Κωδικός: EM1

Η εταιρία:

Η εταιρία δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά, στον χώρο των ενεργειακών υπηρεσιών, παρέχοντας υπηρεσίες διαχείρισης ενέργειας και συμβολαίων ESCO με έμφαση στην ποιότητα εξυπηρέτησης.

Αρμοδιότητες:

 • Παροχή τεχνικής συμβουλευτικής υποστήριξης στον πελάτη σε θέματα διαχείρισης της ενέργειας και σχεδιασμού ενεργειακής απόδοσης
 • Αξιολόγηση της χρήσης ενέργειας και σχεδιασμός ενεργειακών προγραμμάτων που αυξάνουν την αποδοτικότητα και μειώνουν το κόστος που σχετίζεται με την ενέργεια
 • Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού (HVAC), φωτισμού και νερού
 • Προώθηση συμβουλευτικών υπηρεσιών σε μεγάλους πελάτες

Yποχρεωτικά προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ κατεύθυνσης μηχανικού
 • Ενεργειακός ελεγκτής Β’ τάξης
 • Άριστη γνώση ΚΕΝΑΚ και λογισμικών που το υποστηρίζουν
 • Γνώση EnergyPlus και DesignBuilder
 • Ανάλυση δεδομένων και μοντελοποίηση ενεργειακού προφίλ κτιρίων
 • Πιστοποίηση σε ISO 50001 σε ενεργ. διαχείριση (CpEnMS)
 • Πολύ καλή γνώση ASHRAE Guideline 14
 • Πολύ καλή γνώση IPVMP
 • Καλή γνώση standards και guidelines ASHRAE (90, 62, 55, 189)
 • Καλή γνώση BACNET
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office, Autocad κ.λπ.)
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε παρεμφερή θέση με εμπειρία στη βελτιστοποίηση της απόδοσης των Η/Μ συστημάτων για την παροχή υπηρεσιών με αποδοτικό και περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο

Επιθυμητά προσόντα:

 • Κάτοχος πιστοποίησης CVMP
 • Κάτοχος πιστοποίησης EUREM
 • Πιστοποίηση ΑSHRAE (CHD, BCxP, BEAP, HBDP)
 • Ενεργειακός ελεγκτής Γ’ τάξης
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στα Ενεργειακά Συστήματα
 • Πολύ καλή γνώση γερμανικών

Το προφίλ:

 • Δυναμική παρουσία, ανάληψη πρωτοβουλιών, άριστη ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, εξωστρεφής και επικοινωνιακή προσωπικότητα
 • Δημιουργική σκέψη, αναλυτική και συνθετική ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Υψηλή ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης εργασιών
 • Αυστηρή τήρηση προθεσμιών και χρονοδιαγραμμάτων
 • Ομαδικό πνεύμα και διάθεση συνεργασίας
 • Διάθεση συνεχούς ανάπτυξης και ενημέρωσης για τις εξελίξεις στον χώρο της τεχνολογίας

Προσφέρουμε:

 • Αμοιβή
 • Εκπαίδευση
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Ευχάριστο περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό με τον κωδικό EM1

Η Zeb Zero Energy Building στο πλαίσιο της ανάπτυξής της ζητεί

Μηχανικό Πωλήσεων / Sales Engineer

Κωδικός: SE1

Η εταιρία:

Η εταιρία δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά, στον χώρο των ενεργειακών υπηρεσιών, παρέχοντας υπηρεσίες διαχείρισης ενέργειας και συμβολαίων ESCO με έμφαση στην ποιότητα εξυπηρέτησης.

Αρμοδιότητες:

 • Πωλήσεις σε εταιρικούς πελάτες (Β2Β)
 • Συγγραφή προτάσεων, μελετών και προσφορών
 • Παροχή τεχνικής συμβουλευτικής υποστήριξης στον πελάτη
 • Διαπραγμάτευση με τους πελάτες
 • Συλλογή και ανάλυση στοιχείων ανταγωνισμού

Υποχρεωτικά προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ με κατεύθυνση τα Ενεργειακά Συστήματα
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (Microsoft Οffice)
 • Καλή γνώση νομοθεσίας κτιρίων
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε παρεμφερή θέση

Επιθυμητά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 • Πολύ καλή γνώση γερμανικών
 • Kαλή γνώση HVAC / BMS

Το προφίλ:

 • Δυναμική παρουσία, ανάληψη πρωτοβουλιών, άριστη ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, εξωστρεφής και επικοινωνιακή προσωπικότητα
 • Δημιουργική σκέψη, αναλυτική και συνθετική ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Υψηλή ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης εργασιών
 • Αυστηρή τήρηση προθεσμιών και χρονοδιαγραμμάτων
 • Ομαδικό πνεύμα και διάθεση συνεργασίας
 • Διάθεση συνεχούς ανάπτυξης και ενημέρωσης για τις εξελίξεις στον χώρο της τεχνολογίας

Προσφέρουμε:

 • Μισθό
 • Bonus βάσει στόχων
 • Εκπαίδευση
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Ευχάριστο περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό με τον κωδικό SE1

Η Zeb Zero Energy Building στο πλαίσιο της ανάπτυξής της ζητεί

Λογιστή / Accountant (κωδ. ΑCC1)

Η εταιρεία

Η εταιρία δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά στο χώρο της ενεργειακών υπηρεσιών παρέχοντας υπηρεσίες διαχείρισης ενέργειας και συμβολαίων ESCO με έμφαση στην ποιότητα εξυπηρέτησης.

Αρμοδιότητες:

 • Έλεγχος και καταχώρηση παραστατικών σε διπλογραφικά βιβλία, παρακολούθηση αντίστοιχων φορολογικών υποχρεώσεων.
 • Τιμολόγηση και παρακολούθηση υπολοίπων πελατών
 • Συμφωνία υπολοίπων προμηθευτών, τραπεζών
 • Συνεργασία για εργασίες μηνιαίων-τριμηνιαίων αναφορών

Yποχρεωτικά Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Λογιστικής κατεύθυνσης
 • Κάτοχος αδείας λογιστή – φοροτεχνικού Α’ Τάξης
 • Εργασιακή εμπειρία σε παρεμφερή θέση τουλάχιστον πέντε ετών ως Λογιστής ή Βοηθός σε Ανώνυμη Εταιρεία
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής Φορολογικής Νομοθεσίας
 • Διαχείριση ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΑΑΔΕ-ΕΦΚΑ-ΕΡΓΑΝΗ-ΓΕΜΗ
 • Άριστη Γνώση Αγγλικών
 • Άριστη Γνώση Χειρισμού Η/Υ (MSOffice/άριστη γνώση επεξεργασίας σύνθετων αναφορών με ΜS EXCEL )

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Γνώση Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IFRS)
 • Γνώση χειρισμού προγράμματος ATLS ERP
 • Εμπειρία στην σύνταξη οικονομικών μοντέλων επενδύσεων
 • Εμπειρία στην σύνταξη οικονομικών αναφορών

Το προφίλ

 • Δυναμική παρουσία, ανάληψη πρωτοβουλιών, άριστη ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, εξωστρεφή και επικοινωνιακή προσωπικότητα
 • Δημιουργική σκέψη, αναλυτική και συνθετική ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Υψηλή ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης εργασιών
 • Αυστηρή τήρηση προθεσμιών & χρονοδιαγραμμάτων
 • Ομαδικό πνεύμα και διάθεση συνεργασίας
 • Διάθεση συνεχούς ανάπτυξης και ενημέρωσης για τις εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας

Προσφέρουμε:

 • Αμοιβή
 • Εκπαίδευση
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Ευχάριστο περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό με τον κωδικό ένδειξης ACC1

Επικοινωνία

Χρειάζεστε βοήθεια;