Θέσεις εργασίας

Η ΖΕΒ ZERO ENERGY BUILDING στα πλαίσια της ανάπτυξης της ζητεί:

Μηχανικό Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης / Εnergy Efficiency Consultant

Κωδικός: EEC 2

Η εταιρία:

Η εταιρία δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά στο χώρο της ενεργειακών υπηρεσιών παρέχοντας υπηρεσίες διαχείρισης ενέργειας και συμβολαίων ESCO με έμφαση στην ποιότητα εξυπηρέτησης πελατών.

Αρμοδιότητες:

 • Παροχή τεχνικής συμβουλευτικής υποστήριξης στον πελάτη σε θέματα διαχείρισης της ενέργειας και σχεδιασμού ενεργειακής απόδοσης.
 • Αξιολόγηση της χρήσης ενέργειας και σχεδιασμός ενεργειακών προγραμμάτων που αυξάνουν την αποδοτικότητα και μειώνουν το κόστος που σχετίζεται με την ενέργεια
 • Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού (HVAC) , φωτισμού & νερού.
 • Ανάλυση δεδομένων και μοντελοποίηση ενεργειακού προφίλ κτηρίων
 • Τεχνική υποστήριξη σε θέματα περιβαλλοντικών πιστοποιήσεων
 • Προώθηση συμβουλευτικών υπηρεσιών σε μεγάλους πελάτες

Υποχρεωτικά Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ. Κατεύθυνση Μηχανικού
 • Άριστη Γνώση Αγγλικών
 • Άριστη Γνώση Χειρισμού Η/Υ (Ms Office/Σχεδιαστικών εφαρμογών)
 • Καλή γνώση σε διεθνείς κανονισμούς (ASHRAE, EN Standards για ενεργειακό σχεδιασμό, ανθρακικό αποτύπωμα κλπ)
 • Γνώση περιβαλλοντικών πιστοποιήσεων (LEED,WELL,BREEAM)
 • Καλή γνώση νομοθεσίας κτιρίων
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε ενεργειακά συστήματα
 • Γνώση EnergyPlus και DesignBuilder
 • Άριστη γνώση ΚΕΝΑΚ και λογισμικών που το υποστηρίζουν.
 • Καλή γνώση θερμογραφίας
 • Κάτοχος πιστοποίησης (LEED/ BREΕAM )
 • Ενεργειακός Ελεγκτής Γ τάξης

Το προφίλ:

 • Δυναμική παρουσία, ανάληψη πρωτοβουλιών, άριστη ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, εξωστρεφή και επικοινωνιακή προσωπικότητα
 • Δημιουργική σκέψη, αναλυτική και συνθετική ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Υψηλή ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης εργασιών
 • Αυστηρή τήρηση προθεσμιών & χρονοδιαγραμμάτων
 • Ομαδικό πνεύμα και διάθεση συνεργασίας
 • Διάθεση συνεχούς ανάπτυξης και ενημέρωσης για τις εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας

Προσφέρουμε:

 • Αμοιβή /Bonus
 • Εκπαίδευση
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Ευχάριστο περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό με τον κωδικό EEC2

Η Ζeb Zero Energy Building στο πλαίσιο της ανάπτυξής της ζητεί

Ενεργειακό Διαχειριστή / Εnergy Manager

Κωδικός: EM1

Η εταιρία:

Η εταιρία δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά, στον χώρο των ενεργειακών υπηρεσιών, παρέχοντας υπηρεσίες διαχείρισης ενέργειας και συμβολαίων ESCO με έμφαση στην ποιότητα εξυπηρέτησης.

Αρμοδιότητες:

 • Παροχή τεχνικής συμβουλευτικής υποστήριξης στον πελάτη σε θέματα διαχείρισης της ενέργειας και σχεδιασμού ενεργειακής απόδοσης
 • Αξιολόγηση της χρήσης ενέργειας και σχεδιασμός ενεργειακών προγραμμάτων που αυξάνουν την αποδοτικότητα και μειώνουν το κόστος που σχετίζεται με την ενέργεια
 • Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού (HVAC), φωτισμού και νερού
 • Προώθηση συμβουλευτικών υπηρεσιών σε μεγάλους πελάτες

Yποχρεωτικά προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ κατεύθυνσης μηχανικού
 • Ενεργειακός ελεγκτής Β’ τάξης
 • Άριστη γνώση ΚΕΝΑΚ και λογισμικών που το υποστηρίζουν
 • Γνώση EnergyPlus και DesignBuilder
 • Ανάλυση δεδομένων και μοντελοποίηση ενεργειακού προφίλ κτιρίων
 • Πιστοποίηση σε ISO 50001 σε ενεργ. διαχείριση (CpEnMS)
 • Πολύ καλή γνώση ASHRAE Guideline 14
 • Πολύ καλή γνώση IPVMP
 • Καλή γνώση standards και guidelines ASHRAE (90, 62, 55, 189)
 • Καλή γνώση BACNET
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office, Autocad κ.λπ.)
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε παρεμφερή θέση με εμπειρία στη βελτιστοποίηση της απόδοσης των Η/Μ συστημάτων για την παροχή υπηρεσιών με αποδοτικό και περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο

Επιθυμητά προσόντα:

 • Κάτοχος πιστοποίησης CVMP
 • Κάτοχος πιστοποίησης EUREM
 • Πιστοποίηση ΑSHRAE (CHD, BCxP, BEAP, HBDP)
 • Ενεργειακός ελεγκτής Γ’ τάξης
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στα Ενεργειακά Συστήματα
 • Πολύ καλή γνώση γερμανικών

Το προφίλ:

 • Δυναμική παρουσία, ανάληψη πρωτοβουλιών, άριστη ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, εξωστρεφής και επικοινωνιακή προσωπικότητα
 • Δημιουργική σκέψη, αναλυτική και συνθετική ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Υψηλή ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης εργασιών
 • Αυστηρή τήρηση προθεσμιών και χρονοδιαγραμμάτων
 • Ομαδικό πνεύμα και διάθεση συνεργασίας
 • Διάθεση συνεχούς ανάπτυξης και ενημέρωσης για τις εξελίξεις στον χώρο της τεχνολογίας

Προσφέρουμε:

 • Αμοιβή
 • Εκπαίδευση
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Ευχάριστο περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό με τον κωδικό EM1

Η Zeb Zero Energy Building στο πλαίσιο της ανάπτυξής της ζητεί

Μηχανικό Πωλήσεων / Sales Engineer

Κωδικός: SE1

Η εταιρία:

Η εταιρία δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά, στον χώρο των ενεργειακών υπηρεσιών, παρέχοντας υπηρεσίες διαχείρισης ενέργειας και συμβολαίων ESCO με έμφαση στην ποιότητα εξυπηρέτησης.

Αρμοδιότητες:

 • Πωλήσεις σε εταιρικούς πελάτες (Β2Β)
 • Συγγραφή προτάσεων, μελετών και προσφορών
 • Παροχή τεχνικής συμβουλευτικής υποστήριξης στον πελάτη
 • Διαπραγμάτευση με τους πελάτες
 • Συλλογή και ανάλυση στοιχείων ανταγωνισμού

Υποχρεωτικά προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ με κατεύθυνση τα Ενεργειακά Συστήματα
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (Microsoft Οffice)
 • Καλή γνώση νομοθεσίας κτιρίων
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε παρεμφερή θέση

Επιθυμητά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 • Πολύ καλή γνώση γερμανικών
 • Kαλή γνώση HVAC / BMS

Το προφίλ:

 • Δυναμική παρουσία, ανάληψη πρωτοβουλιών, άριστη ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, εξωστρεφής και επικοινωνιακή προσωπικότητα
 • Δημιουργική σκέψη, αναλυτική και συνθετική ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Υψηλή ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης εργασιών
 • Αυστηρή τήρηση προθεσμιών και χρονοδιαγραμμάτων
 • Ομαδικό πνεύμα και διάθεση συνεργασίας
 • Διάθεση συνεχούς ανάπτυξης και ενημέρωσης για τις εξελίξεις στον χώρο της τεχνολογίας

Προσφέρουμε:

 • Μισθό
 • Bonus βάσει στόχων
 • Εκπαίδευση
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Ευχάριστο περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό με τον κωδικό SE1

Η ZEB ΑΕΕΥ στο πλαίσιο της ανάπτυξής της ζητεί:
Yποστήριξη Διαχείριση Έργων/Rollout support (κωδ. RS1)

Η εταιρία:

Η εταιρία δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά στο χώρο της ενεργειακών υπηρεσιών παρέχοντας υπηρεσίες διαχείρισης ενέργειας, συμβολαίων ESCO και συμβουλευτικές υπηρεσίες ESG με έμφαση στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών της.

Αρμοδιότητες:

Στις αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνονται η καθημερινή  διαχείριση  έργων , επικοινωνία με υπεργολάβους  και  πελάτες &  παρακολούθηση της πορείας ενεργειών και στόχων της υλοποίησης έργων.

Υποχρεωτικά προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Άριστη γνώση λογισμικού ΜS office
 • Γνώση εφαρμογών διαχείρισης έργων
 • Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον πέντε ετών

Το προφίλ:

 • Αυστηρή τήρηση προθεσμιών και χρονοδιαγραμμάτων
 • Ομαδικό πνεύμα και διάθεση συνεργασίας
 • Διάθεση συνεχούς ανάπτυξης και ενημέρωσης για τις εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας
 • Οργανωτικές και διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Δυναμική παρουσία, ανάληψη πρωτοβουλιών, άριστη ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, εξωστρεφή και επικοινωνιακή προσωπικότητα και προσήλωση στο αποτέλεσμα
 • Δημιουργική σκέψη, αναλυτική και συνθετική ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Υψηλή ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης εργασιών

Προσφέρουμε:

 • Αμοιβή σύμφωνα με εμπειρία & γνώσεις
 • Εκπαίδευση
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Ευχάριστο περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό με τον κωδικό ένδειξης RS 1

Η ZEB ΑΕΕΥ στο πλαίσιο της ανάπτυξής της ζητεί:
BEMS Engineer (κωδ. BEMS1)

Η εταιρία:

Η εταιρία δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά στο χώρο της ενεργειακών υπηρεσιών παρέχοντας υπηρεσίες διαχείρισης ενέργειας, συμβολαίων ESCO και συμβουλευτικές υπηρεσίες ESG με έμφαση στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών της.

Αρμοδιότητες:

 • Παροχή τεχνικής συμβουλευτικής υποστήριξης στον πελάτη σε θέματα διαχείρισης της ενέργειας
 • Αξιολόγηση συστημάτων BMS και έλεγχος διαθεσιμότητας και επέκτασης τους για την κάλυψη των αναγκών ενεργειακής απόδοσης (BEMS)
 • Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και προτάσεων αναβάθμισης συστημάτων BMS
 • Σχεδιασμός και μελέτη ενοποίησης συστημάτων πολλών κατασκευαστών εξοπλισμού & λογισμικού για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων κλιματισμού (HVAC) .

Yποχρεωτικά Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ .Κατεύθυνση Μηχανικού
 • Πολύ καλή γνώση BMS σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα συστήματα Siemens Desigo CC /Schneider Struxureware/Niagara
 • Γνώση των διαδικασιών και πρακτικών ενεργειακής απόδοσης
 • Άριστη Γνώση πρωτοκόλλων BACNET /MODBUS
 • Άριστη Γνώση Αγγλικών
 • Άριστη Γνώση Χειρισμού Η/Υ (MSOffice κλπ)
 • Εργασιακή εμπειρία σε παρεμφερή θέση τουλάχιστον πέντε ετών

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Πιστοποίηση ενός ή περισσότερων κατασκευαστή συστημάτων
 • Γνώση Standards & Guidelines ASHRAE (90, 62, 55, 189 & 14)
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε ενεργειακά συστήματα
 • Γνώση ΜQTT

Το προφίλ:

 • Δυναμική παρουσία, ανάληψη πρωτοβουλιών, άριστη ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, εξωστρεφή και επικοινωνιακή προσωπικότητα
 • Δημιουργική σκέψη, αναλυτική και συνθετική ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Υψηλή ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης εργασιών
 • Αυστηρή τήρηση προθεσμιών & χρονοδιαγραμμάτων
 • Ομαδικό πνεύμα και διάθεση συνεργασίας
 • Διάθεση συνεχούς ανάπτυξης και ενημέρωσης για τις εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας

Προσφέρουμε:

 • Αμοιβή σύμφωνα με εμπειρία & γνώσεις/Bonus
 • Εκπαίδευση –Πιστοποίηση
 • Προοπτικές εξέλιξης

Ευχάριστο περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό με τον κωδικό ένδειξης BEMS1.

Η ΖΕΒ ΑΕΕΥ στo πλαίσιo της ανάπτυξης της ζητεί:
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΦΒ στέγης
Κωδικός PV1

Η εταιρία:
Η εταιρία δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά στο χώρο της ενεργειακών υπηρεσιών παρέχοντας υπηρεσίες διαχείρισης ενέργειας, συμβολαίων ESCO και συμβουλευτικές υπηρεσίες ESG με έμφαση στην ποιότητα εξυπηρέτησης. Αναζητούμε ένα έμπειρο ηλεκτρολόγο ΜΗΧΑΝΙΚΌ για την μελέτη, επίβλεψη εγκατάστασης & υποστήριξης, ΦΒ έργων βιομηχανικής στέγης.

Αρμοδιότητες: 

 • Υπεύθυνος/η για την εποπτεία της σύμβασης, της μελέτης και της εκτέλεσης των φωτοβολταϊκών έργων που αναλαμβάνει η εταιρεία
 • Έλεγχος και παρακολούθηση των φωτοβολταϊκών σταθμών για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας και ασφάλειας
 • Υπεύθυνος/η για τον προγραμματισμό και την εποπτεία εκτέλεσης των εργασιών της προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης των φωτοβολταϊκών σταθμών
 • Ανάλυση δεδομένων της παραγωγής των φωτοβολταϊκών σταθμών καθώς και μεγιστοποίησή της
 • Παροχή τεχνικής υποστήριξης στην Εμπορική Διεύθυνση κατά τη διαδικασία σύνταξης προσφορών
 • Παροχή τεχνικής υποστήριξης στου εταιρικούς πελάτες στα πλαίσια διαχείρισης αιτημάτων

Υποχρεωτικά Προσόντα

 • Απόφοιτος/η Πολυτεχνικής Σχολής Ηλεκτρολόγων ή Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Εμπειρία σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και άριστη γνώση  (χειρισμός διακοπτών ΜΤ, ΧΤ, γνώση ηλεκτρολογικού σχεδίου)
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε μελέτη και κατασκευή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων σε βιομηχανική στέγη
 • Δεξιότητες στην διαχείριση έργων και συντονισμού υπεργολάβων
 • Άριστη ικανότητα γραπτής & προφορικής επικοινωνίας στην Αγγλική γλώσσα
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ και MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • Πολύ καλή γνώση AutoCAD
 • Πολύ καλή γνώση προγραμμάτων προσομοίωσης (PV Syst ή PV Sol)

Το προφίλ: 

 • Δυναμική παρουσία, ανάληψη πρωτοβουλιών, άριστη ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, εξωστρεφή και επικοινωνιακή προσωπικότητα
 • Δημιουργική σκέψη, αναλυτική και συνθετική ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Υψηλή ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης εργασιών
 • Αυστηρή τήρηση προθεσμιών & χρονοδιαγραμμάτων
 • Ομαδικό πνεύμα και διάθεση συνεργασίας
 • Διάθεση συνεχούς ανάπτυξης και ενημέρωσης για τις εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας

 

Προσφέρουμε

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών σύμφωνα με εμπειρία & γνώσεις
 • Συνεχής Εκπαίδευση σε νέα αντικείμενα
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Ευχάριστο περιβάλλον
 • Σεμινάρια, εκπαιδεύσεις σε νέα αντικείμενα
 • Εργασία σε ένα εξαιρετικό και καινοτόμο για τα Ελληνικά δεδομένα περιβάλλον σε θέματα εξοικονόμησης και παραγωγής ενέργειας
 • Συμμετοχή σε μια ομάδα με δραστηριοποίηση με ευρύ αντικείμενο δραστηριοποίησης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό με τον κωδικό PV1.

Επικοινωνία

Χρειάζεστε βοήθεια;