Η ΖΕΒ διενεργεί τις δραστηριότητές της με στόχο την απόλυτη εξυπηρέτηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών της.

Η Διασφάλιση της Ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελεί βασική μέριμνα της διοίκησης, των στελεχών και των συνεργατών της ΖΕΒ.

Η συνεχής βελτίωση της εταιρικής λειτουργίας και η διατήρηση των υπηρεσιών σε υψηλό και ανταγωνιστικό επίπεδο, αποτελούν στρατηγική επιλογή της εταιρείας.

H ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της ΖΕΒ ελέγχεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Διεθνών ΠροτύπωνISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018, ISO 27001:2013

Επικοινωνία

Χρειάζεστε βοήθεια;