Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης

Η ZEB είναι μια Εταιρεία Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCO) που παρέχει υπηρεσίες για Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης. Είμαστε από τις πρώτες εταιρείες που ιδρύθηκαν σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν.3855/2010 για τις Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCO)

Χρηματοδότηση

Για την κάλυψη των αναγκών χρηματοδότησης των έργων, η ΖΕΒ έχει συστήσει εξειδικευμένο Τμήμα Χρηματοδοτήσεων για την ανεύρεσή κεφαλαίων και χρηματοδότησης των επενδυτικών αναγκών που υπάρχουν σε όλη την γκάμα των ενεργειακών έργων.

Ενεργειακοί Έλεγχοι

Βασικός στόχος της διαδικασίας των ενεργειακών ελέγχων είναι η καταγραφή των ενεργειακών ροών μιας επιχείρησης με τρόπο διαφανή και λειτουργικό προκειμένου να είναι ευκρινείς οι δυνατότητες για εξοικονόμηση ενέργειας με τον πλέον οικονομικά αποδεκτό τρόπο.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Βιώσιμης Ανάπτυξης

Οι υπηρεσίες βιώσιμης ανάπτυξης (Sustainability Services) αποτελούν την ολιστική προσέγγιση παροχής υπηρεσιών της ΖΕΒ προς τις επιχειρήσεις με σκοπό την διασφάλιση της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας.

Επικοινωνία

Χρειάζεστε βοήθεια;