Η ΖΕΒ εφαρμόζει Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης, εναρμονισμένες με την ελληνική νομοθεσία και έχει υιοθετήσει διεθνώς αναγνωρισμένες καλές πρακτικές, με στόχο τη διαφάνεια και την υπεύθυνη λειτουργία της Εταιρείας σε όλους τους τομείς της δραστηριότητάς της.

Με τη νέα της εταιρική δομή και διακυβέρνηση η ΖΕΒ διαφυλάσσει τα συμφέροντα όλων όσων συνδέονται με την εταιρεία εφαρμόζοντας πιστά σύγχρονες αρχές επιχειρηματικής υπευθυνότητας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ZEB απαρτίζεται από καταξιωμένα στελέχη με εμπειρία και εξειδίκευση στον χώρο της βιώσιμης ανάπτυξης.

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Ο  Άρης είναι ιδρυτικό μέλος της εταιρείας από το 2012 και κατέχει τη θέση του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου .

Στην ΖΕΒ   υλοποιεί σχέδια και πολιτικές για την επιτυχή διαχείριση της επιχείρησης και καθορίζει την στρατηγική  ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών.

Πρωτοπόρος για την διάδοση του ESCO  MODEL στην Ελλάδα έχει συμμετάσχει  σε πλήθος πάνελ συζητήσεων και παρουσιάσεων .

Πριν την ίδρυση της ΖΕΒ, έχει εργαστεί και διαχειριστεί πλήθος  κατασκευαστικών έργων (δημόσιων & ιδιωτικών) για λογαριασμό μεγάλου κατασκευαστικού ομίλου της χώρας  καθώς και  έργων υψηλής τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών για λογαριασμό εταιρείας κορυφαίας εταιρείας SYSTEM INTEGRATOR.

Προφίλ LinkedIn

Ο Χρήστος είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Ventures, που αποτελεί τον επενδυτικό βραχίονα της Alpha Bank στον τομέα του private equity & venture capital. Διαθέτει περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, εκ των οποίων τα τελευταία 20 στο τομέα του private equity & venture capital. Πριν από αυτό, εργάστηκε ως Investment Banker στην Ιονική Finance και στην Alpha Finance, καθώς και ως ελεγκτής στην KPMG. Συμμετέχει στα Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών διαφόρων κλάδων της οικονομίας. Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Επιστημών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ο Δημήτρης είναι υπεύθυνος θεμάτων ESG, στον όμιλο της Alpha Bank. Έχει 25 χρόνια εμπειρία στους κλάδους τεχνολογίας και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Στο παρελθόν εργάστηκε ως σύμβουλος στρατηγικής στην Boston Consulting Group και διατήρησε θέσεις ευθύνης στην British Telecom, την Eurobank, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και στο Ενιαίο Συμβούλιο Τραπεζικής Εξυγίανσης της ΕΕ.

Είναι κάτοχος πτυχίου στην Στατιστική από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Queen Mary College και μεταπτυχιακού σε Management and Strategic Information Systems, από το Πανεπιστήμιο του Bath, στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Αργύρης Κανινής είναι ο Ιδρυτής & Πρόεδρος της Gigaroxx Ltd, στην οποία επενδύει, διευθύνει ενεργά και καθοδηγεί ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις και εταιρείες πρώιμου σταδίου σε διάφορους τομείς, από διαδικτυακές αγορές σε ενεργειακές υπηρεσίες. Συνεργάζεται στενά με ιδρυτές εταιρειών χαρτοφυλακίου που παρέχουν συμβουλές, πρακτική διαχείριση σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου και στρατηγική τεχνογνωσία καθώς και υπηρεσίες bolt-on.

Το 2014 ο Αργύρης εντάχθηκε στη Softomotive ως Συνιδρυτής και Πρόεδρος, επικεφαλής στο κομμάτι της εμπορικής στρατηγικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης. Προσφέροντας καινοτόμες λύσεις αυτοματισμού, η Softomotive έγινε ένας από τους κορυφαίους παρόχους Robotic Process Automation παγκοσμίως και εξαγοράστηκε από τη Microsoft τον Μάιο του 2020 με τη μεγαλύτερη έξοδο από ελληνική start μέχρι τότε.

Μετά από μία πολύ επιτυχημένη χρονιά στη Microsoft μετά την εξαγορά, ο Αργύρης αποφάσισε να ακολουθήσει το δικό του πάθος: να βοηθήσει τις νεοφυείς επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να πετύχουν το όραμά τους.

Ο Αργύρης ξεκίνησε την καριέρα του το 1996 πουλώντας σύνθετα Πληροφοριακά Συστήματα και υπηρεσίες σε επιχειρηματικούς πελάτες για εταιρείες όπως Velti, Mellon, Singular Logic. Κατέχει προπτυχιακό τίτλο στη Πληροφορική από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και UMIST MSc στην Μηχανική Πληροφοριακών Συστημάτων.

Ο Πάνος είναι πολιτικός μηχανικός με 34 χρόνια εμπειρία στη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή ιδιωτικών έργων (μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, κτίρια γραφείων, βιομηχανίες). Οικοδομικές επιχειρήσεις και κυρίως ανέγερση εμπορικών πολυκατοικιών με την Π. Μαντζουράνης και ΣΙΑ ΟΕ. Είναι κάτοχος πτυχίου πολιτικού μηχανικού του ΕΜΠ.

Η Ομάδα διοίκησης

Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από τους ανθρώπους μας, το όραμα, την εμπειρία και τις δεξιότητές τους.

Η δυναμική ηγετική μας ομάδα με την τεχνογνωσία και το στρατηγικό μοντέλο αιχμής που ακολουθεί, ενδυναμώνει και παρακινεί όλα τα μέλη της ομάδας της ΖΕΒ.

Ο  Άρης είναι ιδρυτικό μέλος της εταιρείας από το 2012 και κατέχει τη θέση του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου .

Στην ΖΕΒ   υλοποιεί σχέδια και πολιτικές για την επιτυχή διαχείριση της επιχείρησης και καθορίζει την στρατηγική  ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών.

Πρωτοπόρος για την διάδοση του ESCO  MODEL στην Ελλάδα έχει συμμετάσχει  σε πλήθος πάνελ συζητήσεων και παρουσιάσεων .

Πριν την ίδρυση της ΖΕΒ, έχει εργαστεί και διαχειριστεί πλήθος  κατασκευαστικών έργων (δημόσιων & ιδιωτικών) για λογαριασμό μεγάλου κατασκευαστικού ομίλου της χώρας  καθώς και  έργων υψηλής τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών για λογαριασμό εταιρείας κορυφαίας εταιρείας SYSTEM INTEGRATOR.

linkedin_logo

Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc, EUREM

Ο Γιώργος Παντελίδης είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο (MSc) από το University of London, Imperial College στο τομέα Advanced Mechanical Engineering. Κατέχει την πιστοποίηση του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Διαχειριστή (EUREM). Στη ΖΕΒ είναι επικεφαλής μελετών και προτάσεων εξοικονόμησης ενέργειας. Έχει απασχοληθεί στο τομέα των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων με 15+ εμπειρία, τόσο στο χώρο της μελέτης όσο και της κατασκευής. Παράλληλα έχει πάνω από 1.000 ώρες διδασκαλίας σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και είναι συγγραφέας του βιβλίου «Νέος οδηγός Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίων». Είναι μέλος της επιτροπής για την αναθεώρηση των Τεχνικών Οδηγιών του ΤΕΕ 2017 για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων. Είναι ενεργό μέλος της ASHRAE έχοντας διατελέσει πρόεδρος του ελληνικού παραρτήματος για την περίοδο 2019-2020 ενώ είναι μέλος των επιτροπών Government Affairs και Publications καθώς και των ομάδων εργασίας (Task Force) International Standards Interaction και Building Decarbonization (Training & Education Working group). Είναι ενεργειακός ελεγκτής Γ’ τάξης (ΑΜ 1006) και ενεργειακός επιθεωρητής Γ’ τάξης.

linkedin_logo

 

tsakiris

Business Αnalyst – Energy Modeling Expert

Ο Μάριος Ι. Τσακίρης είναι Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ με μεταπτυχιακές σπουδές MSc in Sustainable Energy στο KTH – Royal Institute of Technology, Σουηδία. Στη ΖΕΒ είναι υπεύθυνος για θέματα Επιχειρησιακής Ανάλυσης και Ενεργειακής Μοντελοποίησης. Ειδικεύεται στην ανάπτυξη συμβολαίων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, μέτρηση και επαλήθευση εξοικονομήσεων και έλεγχο αποτελεσμάτων. Επίσης, είναι υπεύθυνος για τη στατιστική και μαθηματική μοντελοποίηση καταναλώσεων κτιρίων και portfolio καθώς και την ενεργειακή προσομοίωση κτιρίων. Επιπλέον, έχει εκπονήσει αναλύσεις αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών και επιχειρηματικών μοντέλων συνεργασιών στον τομέα. Διαθέτει εμπειρία σε Η/Μ μελέτες κατοικιών και σε ανασχεδιασμό διεργασιών και μελέτες ανάλυσης επικινδυνότητας και εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου στη βιομηχανία. Είναι ενεργειακός ελεγκτής Γ’ τάξης (ΑΜ 1027).

Κατέχει την πιστοποίηση CMVP από το Efficiency Valuation Organization (EVO) για το IPMVP

linkedin_logo

Ο Γιάννης  είναι οικονομολόγος-φοροτεχνικός, πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και διαθέτει 30 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των εργοληπτικών επιχειρήσεων.

Είναι μέλος του ΟΕΕ και κάτοχος αδείας ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή Α’ τάξης

Εμπορικός Διευθυντής

Ο Παναγιώτης έχει σπουδάσει Πληροφορική, Διαχείριση Συστημάτων και Προγραμματισμό στην Control Data Greece και το Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας. Έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος  σε μεγάλες εταιρείες Πληροφορικής, Εμπορίας, Ενέργειας,  Systems Integrators ΙΤ  και  παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Στην ZEB κατέχει την θέση του Εμπορικού Διευθυντή και είναι υπεύθυνος  για την ανάπτυξη των εμπορικών δραστηριοτήτων σε πελάτες ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.

linkedin_logo

Επικοινωνία

Χρειάζεστε βοήθεια;