4ου Συνεδρίου Hotel Tech : «Check in at the Digital Era Hotel» 

Η ΖΕΒ ΑΕΕΥ συμμετέχει στο συνέδριο Hotel Tech Conference 2020 ως ΧΟΡΗΓΟΣ και με ομιλία του ΔΣ κ. Άρη Παπαδόπουλου με θέμα: “Βιωσιμότητα , Εξοικονόμηση Ενεργείας & Χρηματοδοτήσεις στην τουριστική Βιομηχανία”