Η ΖΕΒ ΑΕΕΥ συμμετέχει στο «Φόρουμ Καινοτομίας – H καινοτομία ως μοχλός ανάπτυξης»

Στο panel “ Νέες τεχνολογίες: Νέες βάσεις για τους τομείς της ενέργειας και της κινητικότητας Best Practices από τη Γερμανία και την Ελλάδα” συμμετέχει ο ΔΣ της ΖΕΒ κ. Άρης Παπαδόπουλος. Oι καλές πρακτικές «Εξυπνων Πόλεων», οι εν λειτουργία εφαρμογές και υπηρεσίες, οι διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησής τους, η παραγωγική λειτουργία και η περαιτέρω εξέλιξή…