Τη Δευτέρα 03/10/2022 η ZEB σε συνεργασία με την Alpha Plan και τη SALFO πραγματοποίησε παρουσίαση του χρηματοδοτούμενου προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης κτιριακών εγκαταστάσεων, ΗΛΕΚΤΡΑ.

Το Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» σκοπεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων του Δημόσιου τομέα προωθώντας τον υποδειγματικό ρόλο του Δημοσίου στον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων. Οι προς διάθεση πόροι του προγράμματος είναι 640.000.000 €, ενώ με την αναμενόμενη μόχλευση θα αγγίξουν το ποσό του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, από πόρους του ιδίου και πόρους προερχόμενους από δανειακή σύμβαση μεταξύ αυτού και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, καθώς και από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ο Άρης Παπαδόπουλος παρουσίασε την Υπουργική Απόφαση «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν ή χρησιμοποιούνται από φορείς του Δημόσιου Τομέα», και ο Γιώργος Παντελίδης, τις προϋποθέσεις για την ένταξη των κτιρίων στο πρόγραμμα, και τις απαιτούμενες μελέτες για την ωρίμανση της πράξης.

Παρακολουθήστε την παρουσίαση του σεμιναρίου στο βίντεο που ακολουθεί…