|
     
     
     
Περιβαλλοντικές Πιστοποιήσεις Ενεργειακή Αναβάθμιση Ενεργειακή Επιθεώρηση Ενεργειακή Συντήρηση Επεμβάσεις Κελύφους Γεωθερμία Α.Π.Ε  
 
 
ZEB_curve
Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων

Η ενεργειακή επιθεώρηση κτηρίων εφαρμόζεται με στόχο την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.), το οποίο αποτυπώνει την ενεργειακή συμπεριφορά (ενεργειακή απόδοση kWh/m²/ετος) του εξεταζόμενου κτηρίου.

Το ΠΕΑ είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή (ο οποίος έχει ενταχθεί σε ειδικό Μητρώο) και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Με το ΠΕΑ το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες, από Α+ έως Η), ενώ ο Επιθεωρητής καταγράφει και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Η ΖΕΒ αναλαμβάνει όλη την διαδικασία έκδοσης Π.Ε.Α.

 
 
 
ΖΕΒ - Ζero Energy Building
Ανώνυμη Εταιρεία Ενεργειακών Υπηρεσιών
  
   
 
  Copyright @ ZEB