|
     
     
     
   
 
 
19/7/2013
Η ZEB AEEY συμμετέχει στο συνέδριο
Smart & Sustainable Cities Conference


Η ZEB AEEY συμμετέχει ως ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ του συνεδρίου «Smart & Sustainable Cities Conference» που διοργανώνεται απο Βοussias Communications στο χώρο της ΟΤΕ Αcademy,( Πέλικα & Σπάρτης 1 ) Μαρούσι Η θεματολογία του συνεδρίου θα αναδείξει όλες τις συνιστώσες που ορίζουν μία «έξυπνη» και βιώσιμη πόλη, από τη διακυβέρνηση, τη δημόσια υγεία και εκπαίδευση, τη διαχείριση ενέργειας, νερού και αποβλήτων, τις μεταφορές, την επικοινωνία, το εμπόριο και τον εφοδιασμό λιανικής, τις υποδομές και το σχεδιασμό πόλεων. Η συζήτηση θα δομηθεί γύρω από τους εξής βασικούς πυλώνες αναφοράς:

  • Στο Κατώφλι της Πόλης του Μέλλοντος: Έννοιες, Στρατηγικές και Τάσεις για τις «Έξυπνες» Πόλεις
  • Από τη Μοντελοποίηση στην Πράξη: Case studies, Καινοτομίες & Συνταγές Επιτυχίας
  • Πηγές Χρηματοδότησης & Τρόποι Υλοποίησης προς την Πόλη του Μέλλοντος

Την ΠΕΜΠΤΗ 18/07/2013 θα συμμετέχει στο πάνελ με θέμα «Από τη Μοντελοποίηση στην Πράξη: Case studies, Καινοτομίες & Συνταγές Επιτυχίας» ο κ.Άρης Παπαδόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της ΖΕΒ ΑΕΕΥ με θέμα «ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ».
 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ
 
 
ΖΕΒ - Ζero Energy Building
Ανώνυμη Εταιρεία Ενεργειακών Υπηρεσιών
  
   
 
  Copyright @ ZEB